Wymogi licencyjne

Zgodnie z kryterium finansowym F01 podręcznika licencyjnego PZPN spółka udostępnia sprawozdanie finansowe i wydatki na pośredników transakcyjnych za poszczególne okresy obrotowe:

 

Za okres 01.07.2019-30.06.2020:

 Sprawozdanie finansowe na 30.06.2020.pdf

 Sprawozdanie Zarządu na 30.06.2020.pdf

 Wynagrodzenie pośredników za okres 01.07.2019 - 30.06.2020.pdf

 Raport biegłego rewidenta na 30.06.2020 (1).pdf

 

Za okres 01.07.2018-30.06.2019:

 sprawozdanie_finansowe_01.07.18-30.06.19.pdf

 sprawozdanie_z_badania.pdf

 sprawozdanie_Zarzadu_01.07.18-30.06.19.pdf

 posrednicy_transakcyjni.pdf