Dla mediów

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania akredytacji na mecze, których gospodarzem jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A. oraz do lektury regulaminu określającego zasady współpracy z mediami. Wszelkie uwagi, sugestie, propozycje prosimy kierować do rzecznika prasowego Piasta:


Karol Młot
tel.: 511 945 140
mail: karol.mlot@piast-gliwice.eu


- Internetowe biuro prasowe

 

Regulamin medialny (sezon 2020/21):
1. Zasady przyznawania akredytacji prasowych:
1.1. Akredytacje typu PRASA na mecze Rozgrywek Ekstraklasy na okres ograniczeń związanych z organizacją meczów z powodu stanu epidemii COVID-19 są ograniczone dla wszystkich mediów zewnętrznych do liczby łącznej 25 osób (1 akredytacja na 1 osobę). Akredytacje typu FOTO na mecze rozgrywek Ekstraklasy na okres ograniczeń związanych z organizacją meczów z powodu stanu epidemii COVID-19 są ograniczone dla wszystkich fotografów i/lub mediów zewnętrznych do liczby łącznej 15 osób (1 akredytacja na 1 osobę). Zasadą tą nie są objęci posiadacze praw oraz przedstawiciele rozgłośni radiowych wyznaczonych przez Ekstraklasę S.A lub Klub. Akredytacje przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych w systemie Accredito.com (www.accredito.com/piast-gliwice).
1.2. Wnioski o akredytacje na poszczególne mecze należy składać w systemie Accredito.com (www.accredito.com/piast-gliwice) najpóźniej do godziny 12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz. Nie będzie możliwości złożenia wniosku o akredytację stałą, umożliwiającą wejście na wszystkie mecze do zakończenia bieżącego sezonu.
1.3. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O przyznaniu akredytacji decyduje Klub.
1.4. W związku z regulacjami wprowadzonymi w najnowszym Regulaminie Medialnym Ekstraklasy S.A. dopuszcza się wystawienie maksymalnie jednej akredytacji typu PRASA oraz jednej akredytacji typu FOTO dla jednej redakcji.
1.5. Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków będą miały profesjonalne redakcje sportowe. Decyzja w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie podejmowana również na podstawie oceny aktywności dziennikarzy w poprzednich sezonach (mecze, briefingi, konferencje prasowe, publikacje na temat Klubu, itp.). W dalszej kolejności o przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zaznaczamy jednak, że każdy z wniosków akredytacyjnych będzie rozpatrywany indywidualnie.

2. Odebranie akredytacji
2.1. Akredytacja może zostać odebrana lub cofnięta za złamanie regulaminu Rozgrywek Ekstraklasy lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dotyczących COVID-19.
2.2. Akredytację może odebrać Klub.
2.3. Klub jest zobowiązany powiadomić o swojej decyzji osobę akredytowaną oraz redaktora naczelnego z przynajmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem. Odebranie akredytacji wymaga pisemnego uzasadnienia.

3. Rodzaje akredytacji

3.1. Akredytacja typu PRASA upoważnia do wstępu na tymczasową trybunę prasową, mieszczącą się na sektorze U (pod dotychczasową trybuną prasową). Akredytacja prasowa nie upoważnia do wstępu na płytę stadionu oraz budynku klubowego.
3.2. Akredytacja typu FOTO upoważnia do wstępu na tymczasową trybunę dla fotoreporterów, mieszczącą się na sektorze U (pod dotychczasową trybuną prasową). Akredytacja dla fotografów nie upoważnia do wstępu na płytę stadionu oraz budynku klubowego. 

3.3. Fotoreporterzy przebywają w strefie 2, jednakże w przypadku uzyskania akceptacji Komisji Medycznej PZPN Klub może umieścić nie więcej niż po 7 fotoreporterów za każdą z bramek (łącznie 14 osób) w Strefie Brzegu Boiska. Może to nastąpić pod warunkiem poddania fotoreporterów odpowiednim procedurom zaakceptowanym przez Komisję Medyczną PZPN lub Konsultanta Medycznego ELP. W trakcie meczu fotoreporterzy muszą zachować dystans co najmniej 3 metrów od operatorów i/lub kamer ELP, w strefie zero mogą przebywać na 90 minut przed meczem do 30 minut po końcowym gwizdku. Muszą mieć nałożone rękawiczki oraz maseczki. Maski typu FFP2 z zaworkiem oraz maski typu FFP3, są zabronione. Sposób nadzoru nad reżimem sanitarnym zostanie uzgodniony pomiędzy przedstawicielem fotoreporterów, a ELP.


4. Odbiór akredytacji i kamizelek FOTO oraz wejście na mecz
4.1. Akredytacje oraz kamizelki FOTO można odebrać w kasie akredytacyjnej nr 5 na dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania. Kamizelki FOTO są obowiązkowe dla fotoreporterów. 

4.2. Przedstawicielom mediów przysługuje miejsce parkingowe na parkingu B.
4.3. Dziennikarze mogą wejść na stadion przez wejście nr 9 od 90 do 15 minut przed rozpoczęciem spotkania. 4.4. Z powodu stanu epidemii COVID-19 przed wejściem na stadion każdy z przedstawicieli mediów będzie miał badaną temperaturę oraz musi zdezynfekować ręce. Klub może odmówić udziału dziennikarzowi w meczu, pomimo wcześniej przyznanej akredytacji.
4.5. Akredytowani dziennikarze zajmują wyznaczone miejsce na tymczasowej trybunie prasowej, która znajduje się w sektorze U (pod dotychczasową trybuną prasową).
4.6. Dziennikarze nie mogą zmieniać stref, a także nie mają dostępu do budynku klubowego, strefy mieszanej, pokoju pracy mediów oraz konferencji prasowej.

5. Konferencja prasowa
5.1. Po meczu odbędzie się konferencja prasowa z udziałem trenerów obu drużyn, na którą wstęp mają jedynie rzecznicy prasowi oraz operatorzy mediów klubowych.
5.2. Transmisja na żywo z pomeczowej konferencji prasowej zostanie przeprowadzona na kanale PiastGliwiceTV w serwisie YouTube.
5.3. W celu złożenia wniosku o akredytację na konferencję prasową online należy postępować identycznie jak przypadku akredytowania na wydarzenia meczowe. Wniosek akredytacyjny należy złożyć przez wybranie wydarzenia na stronie klubu w systemie Accredito.com lub na liście wszystkich wydarzeń dostępnych w systemie Accredito.com. Jeśli wniosek akredytacyjny zostanie zaakceptowany przez biuro prasowe, dziennikarza zostanie o tym poinformowany drogą mailową przez system Accredito.
5.4. Dziennikarz posiadający akredytację na konferencję prasową online z menu może wybrać zakładkę „Konferencje prasowe”. Przy konferencji, na którą dziennikarz posiada akredytację wyświetlony zostanie przycisk „Pokaż”, pozwalający na przejście do widoku konferencji prasowej.
5.5. Na stronie konferencji dziennikarz może przesłać pytanie. W tym celu w sekcji „Twoje pytania” należy wybrać z listy osobę od której kierowane jest pytanie, w polu tekstowym wprowadzić treść pytania (pojedynczo), a następnie wybrać przycisk Zapisz. Wówczas pytanie trafi do rozpatrzenia przez biuro prasowe. Aktualny status pytania widoczny będzie na liście pytań przesłanych przez dziennikarza.