Dla mediów

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania akredytacji na mecze, których gospodarzem jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A. oraz do lektury regulaminu określającego zasady współpracy z mediami. Wszelkie uwagi, sugestie, propozycje prosimy kierować do rzecznika prasowego Piasta:


Karol Młot
tel.: 511 945 140
mail: karol.mlot@piast-gliwice.eu


- Internetowe biuro prasowe


Regulamin przyznawania akredytacji prasowych:
Sezon 2019/20 - runda zasadnicza plus runda finałowa:
1. Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją rzecznika prasowego GKS Piast SA na podstawie wniosków akredytacyjnych w systemie ACCREDITO (www.accredito.com/piast-gliwice).
2. W przypadku akredytacji jednorazowych dopuszcza się maksymalnie wystawienie dwóch akredytacji typu PRASA i dwóch akredytacji typu FOTO dla jednej redakcji.
3. W związku z ograniczoną ilością miejsc prasowych w przypadku dużego zainteresowania zawodami z udziałem GKS Piast SA o przyznaniu akredytacji jednorazowych decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Akredytacje wydaje się wyłącznie redakcjom sportowym mediów, zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną, oficjalnym serwisom internetowym klubów, uznanym serwisom kibiców danego klubu.
5. Akredytacje odbierać można w dniu meczu na dwie godziny przed jego rozpoczęciem w kasie stadionowej nr 5 lub w tygodniu poprzedzającym mecz po uprzednim uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym GKS Piast SA.
6. Akredytacja typu PRASA upoważnia do wstępu na: teren loży prasowej, miejsce wyznaczone do przeprowadzania wywiadów z piłkarzami po meczu (mix-zone), salę konferencyjną. Akredytacja prasowa nie upoważnia do wstępu na płytę stadionu
7. Akredytacja typu FOTO upoważnia do wstępu na: płytę stadionu wyznaczonym wejściem, salę konferencyjną, miejsce wyznaczone do przeprowadzania wywiadów z piłkarzami po meczu (mix-zone). Wymagane jest, aby każdy fotoreporter przebywający na płycie stadionu posiadał kamizelkę, którą należy wcześniej pobrać w kasie akredytacyjnej. Fotoreporterzy mogą wykonywać zdjęcia tylko z miejsc wskazanych przez rzecznika prasowego klubu. W trakcie wykonywania zdjęć nie wolno zasłaniać reklam znajdujących się na stadionie.
8. Akredytacja dla dziennikarzy telewizyjnych TV/RADIO upoważnia do wstępu na: lożę prasową, do sali konferencyjnej, oraz miejsce wyznaczone do przeprowadzania wywiadów z piłkarzami po meczu (mix-zone).


UWAGA: Wywiady przeprowadzane są wyłącznie na tle ścianki sponsorskiej. W przypadku narażenia klubu na karę za wyemitowanie na antenie telewizyjnej wywiadu przeprowadzonego w miejscu niedozwolonym, klub będzie domagał się od stacji TV zwrotu kary oraz wycofa akredytację.


1. Akredytacja typu TV/RADIO upoważnia do wstępu do pomieszczeń nad trybuną "U". Rozgłośnie radiowe prosimy o przekazanie we wniosku akredytacyjnym informacji na temat sposobu relacjonowania spotkania (łącze telefoniczne lub radiowe albo telefon komórkowy).
2. Dokumentem potwierdzającym udzielenie akredytacji jest identyfikator odpowiedniego typu.
3. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych GKS Piast.
4. Osoby akredytowane zobowiązane są stosować się do zaleceń rzecznika prasowego klubu, lub osób przez niego wyznaczonych, służb porządkowych.
5. Rzecznik prasowy ma prawo unieważnić akredytacje prasową w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.


Zasady współpracy z dziennikarzami:
1. Rzecznik prasowy GKS Piast SA służy pomocą przedstawicielom mediów w zakresie kontaktowania się oraz uzgadniania terminów spotkań z zawodnikami i pracownikami klubu.
2. Wszelkie pytania dotyczące terminów treningów i meczów można kierować do rzecznika prasowego, który zobowiązany jest do informowania mediów w przypadku zapytań.
3. W szczególnych przypadkach rzecznik prasowy GKS Piast SA może poprosić o nagranie, bądź artykuł przed opublikowaniem w celu autoryzacji.
4. W przypadku najważniejszych kwestii Zarząd Klubu będzie publikował stosowne oświadczenia na oficjalnej stronie klubu, oraz przesyłał je do bazy zarejestrowanych dziennikarzy.
5. W dniu oficjalnych rozgrywek zawodnicy i trenerzy udzielają wypowiedzi, wywiadów prasowych.
6. Wywiad prowadzony przez dziennikarzy telewizyjnych na płycie boiska może odbywać się wyłącznie na tle tablic sponsorskich lub w miejscu wyznaczonym przez rzecznika prasowego.
7. Pozostałym dziennikarzom w miejscu wyznaczonym przez rzecznika prasowego.
8. Ponadto około 15 minut po każdym meczu w sali konferencyjnej budynku klubowego odbywać się będzie konferencja prasowa z udziałem trenerów obu zespołów.
9. Informacje na temat konferencji prasowych oraz treningów otwartych przekazywane są przedstawicielom mediów za pośrednictwem systemu accredito.com. W celu otrzymywania takich informacji należy dokonać subskrypcji profilu Piasta Gliwice na ww. portalu (www.accredito.com/piast-gliwice).


UWAGA: Do filmowania pola gry podczas zawodów ze Strefy Trybun, Strefy Brzegu Boiska i pozostałych stref upoważniona jest wyłącznie EKSTRAKLASA LIVE PARK, a w szczególnych przypadkach Nadawca Meczu Na Żywo.