Dla mediów

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania akredytacji na mecze, których gospodarzem jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A. oraz do lektury regulaminu określającego zasady współpracy z mediami. Wszelkie uwagi, sugestie, propozycje prosimy kierować do rzecznika prasowego Piasta:


Karol Młot
tel.: 511 945 140
mail: karol.mlot@piast-gliwice.eu


- Internetowe biuro prasowe

 

Regulamin Medialny (sezon 2021/22)
1. Zasady przyznawania akredytacji prasowych:

1.1. Akredytacje na mecze Rozgrywek Ekstraklasy na okres stanu epidemii COVID-19 są ograniczone dla wszystkich mediów zewnętrznych. Dopuszczalna liczba akredytacji odpowiada procentowi wszystkich miejsc na Trybunie dla prasy. Procent ten musi być zgodny z procentem miejsc dopuszczonych prawem powszechnym dla publiczności na całym stadionie. Akredytacje przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych w systemie Accredito.com (www.accredito.com/piast-gliwice).
1.2 . Fotoreporterzy przebywają w strefie 1 - po 12 fotoreporterów za każdą z bramek (łącznie 24 osoby). Mogą oni zmieniać miejsce jedynie w przerwie meczu. Fotoreporterzy muszą zachować dystans co najmniej 3 metrów od operatorów i/lub kamer ELP.
1.3. W sezonie 2021/22 obowiązują akredytacje stałe oraz na pojedyncze mecze. Wnioski o akredytacje na poszczególne mecze należy składać najpóźniej do godziny 12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz.
1.4. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O przyznaniu akredytacji decyduje Klub.
1.5. W związku z regulacjami wprowadzonymi w najnowszym Regulaminie Medialnym Ekstraklasy S.A. dopuszcza się wystawienie maksymalnie jednej akredytacji typu PRASA oraz jednej akredytacji typu FOTO dla jednej redakcji.
1.6. Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków będą miały profesjonalne redakcje sportowe. Decyzja w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie podejmowana również na podstawie oceny aktywności dziennikarzy w poprzednich sezonach (mecze, briefingi, konferencje prasowe, publikacje na temat Klubu, itp.). W dalszej kolejności o przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zaznaczamy jednak, że każdy z wniosków akredytacyjnych będzie rozpatrywany indywidualnie. Klub ma prawo odmówić akredytacji bez podawania przyczyny.
1.7. Ekstraklasa S.A. może zmienić w dowolnym momencie sezonu liczbę akredytowanych mediów zewnętrznych oraz fotografów.
1.8. W uzasadnionych przypadkach ze względu na stan epidemii COVID-19 Klub może podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowych wymogów, uzależniających przyznanie akredytacji.

2. Odebranie akredytacji
2.1. Akredytacja może zostać odebrana lub cofnięta za złamanie regulaminu Rozgrywek Ekstraklasy lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dotyczących COVID-19.
2.2. Akredytację może odebrać Klub.
2.3. Klub jest zobowiązany powiadomić o swojej decyzji osobę akredytowaną oraz redaktora naczelnego z przynajmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem. Odebranie akredytacji wymaga pisemnego uzasadnienia.

3. Rodzaje akredytacji
3.1. Akredytacja typu PRASA upoważnia do wstępu na tymczasową trybunę prasową, mieszczącą się na sektorze U (pod dotychczasową trybuną prasową). Akredytacja prasowa nie upoważnia do wstępu na płytę stadionu oraz salę do konferencji prasowych.
3.2. Akredytacja typu FOTO upoważnia do przebywania w strefie 1 - po 12 fotoreporterów za każdą z bramek (łącznie 24 osoby). Mogą oni zmieniać miejsce jedynie w przerwie meczu. Fotoreporterzy muszą zachować dystans co najmniej 3 metrów od operatorów i/lub kamer ELP.

4. Odbiór akredytacji i kamizelek FOTO oraz wejście na mecz
4.1. Akredytacje oraz kamizelki FOTO można odebrać w kasie akredytacyjnej nr 5 na 1,5 godziny przed rozpoczęciem spotkania. Kamizelki FOTO są obowiązkowe dla fotoreporterów.
4.2. Przedstawicielom mediów przysługuje miejsce parkingowe na parkingu B.
4.3. Dziennikarze mogą wejść na stadion przez wejście nr 9 od 90 do 15 minut przed rozpoczęciem spotkania.
4.4. Z powodu stanu epidemii COVID-19 przed wejściem na stadion każdy z przedstawicieli mediów będzie miał badaną temperaturę oraz musi zdezynfekować ręce. Klub może odmówić udziału dziennikarzowi w meczu, pomimo wcześniej przyznanej akredytacji.
4.5. Akredytowani dziennikarze PRASA zajmują wyznaczone miejsce na lub pod trybuną prasową, która znajduje się w sektorze U.
4.6. Akredytowani dziennikarze FOTO zajmują wyznaczone miejsce w strefie 1 - po 12 fotoreporterów za każdą z bramek (łącznie 24 osoby). Mogą oni zmieniać miejsce jedynie w przerwie meczu. Aby wejść do strefy 1 należy po wejściu na stadion (wejście nr 9) przejść przez bramkę nr 6, a następnie przez bramkę nr 18.
4.6. Dziennikarze nie mogą zmieniać stref, a także nie mają dostępu do budynku klubowego, strefy mieszanej oraz pokoju pracy mediów.

5. Konferencja prasowa
5.1. Konferencja prasowa odbywa się najpóźniej 15 minut po końcowym gwizdku. W przypadku, gdy trener/trenerzy są gości w studiu na żywo na stadionie, to konferencja prasowa może się opóźnić.
5.2. Sala do konferencji prasowych znajduje się na pierwszym piętrze budynku klubowego. Wejście do sali odbywa się metalowymi schodami, znajdującymi się po prawej stronie budynku klubowego.
5.3. W dniu meczu, wstęp do sali konferencyjnej jest zarezerwowany wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy oraz przedstawicieli Ekstraklasy SA, Ekstraklasy Livepark i mediów klubowych.
5.4. Z powodu stanu epidemii COVID-19 liczba miejsc na sali konferencyjnej jest ograniczona dla wszystkich mediów zewnętrznych do liczby łącznej 15 osób. Przedstawiciele mediów wchodzący do sali muszą mieć nałożone maseczki ochronne. Podczas konferencji prasowych przedstawiciele mediów mogą zdjąć maseczki tylko zakładając pytania pod warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu społecznego.
5.5. Urządzenia nagrywające (dyktafony, telefony komórkowe, itp.) nie mogą być umieszczone na podium konferencji prasowej. Niezwłocznie po zakończeniu konferencji prasowej Klub udostępni mediom zapis audio/wideo z konferencji (np. na oficjalnym kanale YouTube).