"Od najmłodszych lat Niebiesko-Czerwony świat"

Kolekcjonowanie należy rozpocząć od pierwszego meczu w roku szkolnym, czyli wszystkich domowych spotkań rozgrywanych od dnia 16.09.2023 r. do ostatniego meczu w sezonie 2023/24. W akcji mogą brać udział dzieci w wieku od 0 do 15 roku życia. Albumy są imienne na danego Uczestnika, a pieczątki przyznawane są za każdorazowe przyjście Kibica na mecz, na podstawie biletu lub karnetu. Uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę za udział w jednym meczu. Pieczątki będą rozdawane przez wolontariuszy pod sektorami w oznaczonych miejscach w trakcie meczów.
Po zakończonym sezonie 2023/24 posiadacze albumów z największą liczbą pieczątek zostaną wynagrodzeni.

 

REGULAMIN AKCJI