Kampania społeczna "Razem przeciw przemocy"

11
paź

Piast Gliwice włączył się do kampanii społecznej “Razem przeciw przemocy”. Służy ona zwróceniu uwagi, rozpowszechnianiu informacji i podnoszeniu wrażliwości w obszarze przeciwdziałania przemocy, a w szczególności promowaniu podejmowania działań i reagowania na przejawy przemocy przez lokalną społeczność.

 

Czas kampanii obejmuje okres od października do grudnia 2021. Obowiązujące akty ustawodawcze wskazują i kładą nacisk na interdyscyplinarność działań w obszarze przeciwdziałania temu wieloaspektowemu i złożonemu zjawisku. Interdyscyplinarność sprzyja i umożliwia budowanie komplementarnego systemu wsparcia i ochrony rodzin uwikłanych czy zagrożonych przemocą.


Wychodząc naprzeciw potrzebie nieustannego usprawniania i rozwoju lokalnego systemu wsparcia przedsięwzięcia organizowane w ramach kampanii obejmują zarówno działania z obszaru wsparcia kompetencji pracowników podmiotów podejmujących pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy, jak również inicjatywy realizowane w społecznościach lokalnych, mające na celu uświadamianie roli i znaczenia świadków dla procesu skutecznego przeciwdziałania przemocy.

 

Podczas kampanii “Razem przeciw przemocy” będziemy okazywać jednocześnie solidarność i wsparcie dla kampanii “Biała wstążka“, poprzez wizualizację symbolu białej wstążki noszonej przez realizatorów. Symbol białej wstążki stanowi manifestację sprzeciwu wobec przemocy, zobowiązanie do przerwania milczenia i powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania.

 

(źródło: opsgliwice.pl)

 

Biuro Prasowe

GKS Piast SA