Grzegorz Jaworski członkiem Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA

26
wrz

26 września 2013 r. w Warszawie odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ekstraklasa S.A., które podsumowało rok obrotowy 2012/2013. Na nową, roczną kadencję powołano 7 członków Rady Nadzorczej spółki.

Decyzją uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielono absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A., którzy pełnili tę funkcję od 18 września 2012 r. (data poprzedniego ZWZA). Absolutorium z pełnionych funkcji w minionym roku obrotowym otrzymał także Zarząd spółki - Bogusław Biszof (Prezes Zarządu) oraz Marcin Animucki (Wiceprezes Zarządu). Walne Zgromadzenie przyjęło także sprawozdanie Zarządu spółki oraz sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową, roczną kadencję Radę Nadzorczą spółki Ekstraklasa S.A. w skład której weszli: Bogusław Leśnodorski (reprezentant Legii Warszawa); Maciej Wandzel (reprezentant Lecha Poznań); Mariusz Walkiewicz (reprezentant Śląska Wrocław); Grzegorz Jaworski (reprezentant Piasta Gliwice), Zdzisław Drobniewski (reprezentant PZPN) oraz Tomasz Młynarczyk (przewodniczący Rady Nadzorczej Górnika Zabrze)  i Bartosz Sarnowski (Prezes Zarządu Lechii Gdańsk). Rada Nadzorcza Ekstraklasy S.A. składa się z siedmiu członków. Przypomnijmy, że gwarantowane miejsce w Radzie Nadzorczej spółki mają reprezentanci czterech pierwszych Klubów w klasyfikacji poprzedniego sezonu oraz reprezentant PZPN. Dwóch członków wybieranych jest natomiast przez 12 pozostałych Klubów spośród zgłoszonych przez nie kandydatur. Członkowie powołanej dziś Rady Nadzorczej spośród jej składu wybiorą Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

Jednym z punktów obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było także podjęcie uchwały o przystąpieniu do spółki Ekstraklasa S.A. spółki WKS Zawisza Bydgoszcz i objęcia przez nią 58 000 nowo utworzonych akcji spółki. 

źródło: Ekstraklasa SA